СЁЗДЕ ВЕ ИШТЕ БИРЛИК - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Пн

25

октября

19
Ребиу'ль-эвель
1443 | 2021
Утр.5:45
Вос.7:02
Обед.12:32
Пол.15:15
Веч.17:51
Ноч.19:08
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

СЁЗДЕ ВЕ ИШТЕ БИРЛИК

Опубликовано:

СЁЗДЕ ВЕ ИШТЕ БИРЛИК

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Бисмилляхи’р-рахмани’р-рахим. Я эййухе’ллезине амену, лиме текъулюне ма ля тефъалюн. Кебура мекътен индаллахи эн текъулю ма ля тефъалюн.

Сайгъылы джемаат!

Акъикъий мусульман эр вакъыт айткъан сёзлерине ве япкъан ишлерине дикъкъат эте. Чюнки инсан сёзлери ве ишлерине коре бу дюньяда дегерлендирилир ве ахиретте де онъа коре эсапкъа чекилир. Буюклеримизнинъ айткъаны киби: «Сёз къуш кибидир; сен сёзни айтмадан эвель онынъ султанысынъ, амма оны айткъан сонъ исе, о сенинъ султанынъ олур, ве о сёзге коре сени дегерлендирирлер». Пейгъамбер Эфендимиз (а.с.) бизлерге бир хадис-и шерифинде бойле буюргъан:

«Аллахкъа ве ахирет кунюне иман эткен кимсе я хайырлы сёз айтсынъ, я да индемесин!» (Бухарий, Муслим).

Берген сёзюни тутмагъан кимседе мунафыкълыкъ алямети бардыр. Чюнки Азрет-и Пейгъамбер (а.с.) бойле буюргъан эди:

«Мунафыкънынъ алямети учьтир: лаф эткенде, ялан айта, сёз бергенде, сёзюни ерине кетирмей ве эманетке хыянетлик эте»(Бухарий, Муслим).

Урьметли джемаат!

Мусульманнынъ айткъан сёзюнен япткъан иши бир олмалы. Чюнки сёзюнде яланджы олгъан кимсе Аллах къатында яланджы оларакъ къайд этилир. Сёзюнде догъру олгъан кимсе исе, Аллах къатында «сыддыкъ», яни догъру сёзлю оларакъ язылыр. Севимли Пейгъамберимиз (а.с.) бир хадис-и шерифинде бизге буны бойле бильдирди:

«Сиз эр даим догъру олунъыз, чюнки догъру сёзлю олмакъ адамны яхшылыкъкъа алып бара, яхшылыкъ исе, адамны дженнетке кирсетир. Догъру сёзлю олгъан кимсе Аллах къатында сыддыкъ оларакъ язылыр. Яландан да къачынъыз. Чюнки ялан саибини гунахкъа алып бара. Гунах исе, адамны джеэннемге кирсетир. Адам ялан айттыкъча, Аллах къатында яланджы оларакъ язылыр» (Бухарий, Муслим).

Юдже Мевлямыз да Къуран-ы Керимде бизлерге бойле насиат эте:

«Эй, иман эткен кимселер, Аллахтан къоркъунъыз ве догъру сёзлю олунъыз!» («Ахзаб» суреси, 70).

Хутбемни башында окъугъан ает-и керименен битирмеге истейим. Юдже Аллах «Саф» суресининъ 2-3-юнджи аетлеринде бизлерге бойле буюра:

«Эй, иман эткен кимселер! Не ичюн япмайджакъ шейинъизни айтасынъыз. Япмайджакъ шейинъизни айтувынъыз Аллах къатында буюк бир гунахтыр».