РАМАЗАН БАЙРАМЫ ХАЙЫРЛАВЫ - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Суббота

24

июля

14
Зуль-хидждже
1442 | 2021
Утр.3:27
Вос.5:10
Обед.12:54
Пол.16:54
Веч.20:29
Ноч.22:12
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

РАМАЗАН БАЙРАМЫ ХАЙЫРЛАВЫ

Опубликовано:

Хаджы Эмирали АБЛАЕВ,

Къырым мусульманларынынъ муфтиси.

РАМАЗАН БАЙРАМЫ ХАЙЫРЛАВЫ

Бисмилляхир Рахмаанир Рахиим!

Мухтерем му‘минлер, азиз ватандашлар!

Динимизге коре, мубарек учь айларнынъ сонъкиси — Рамазан айынынъ сонъуна етиштик. Бу айнынъ башы — рахмет, ортасы — магъфирет, сонъу да — джеэннем азабындан къуртылыштыр.

Бу айнынъ бир хусусиети даа – бундан дёрт кунь эвель къаршыладыгъымыз КЪАДЫР ГЕДЖЕСИдир. Бир ай девамында оразаларымызны туттыкъ, теравих намазларымызны къылдыкъ, Къур’ан хатимлери кечирдик. Юдже Раббимизге, аджетлеримизнинъ къабул олынмасы ичюн, чокъ-чокъ дуалар эттик. Иште, бир айымыз бойле таат-ибадетнен кечти. Ярын да бир-биримизни РАМАЗАН БАЙРАМЫнен хайырлайджакъмыз.
Диний байрамларымыз — му‘минлер ичюн къуванч, озьара ярдымлашув, силя-и рахим, багъышлав куньлеридир. Шунынъ ичюн, учь кунь — (сентябрь 20,21,22) девам этеджек Рамазан байрамында озьара бирлик ве бераберлигимизни нумайиш этейик, къартларымызны, сой-акърабаларны, хаста ве чаресизлерни зиярет этип, эвлятларымызны къувандырайыкъ, гонъюллерини котерейик!
Мубарек Рамазан байрамы мунасебетинен, бутюн мусульманларны Къырым мусульманларынынъ муфтияты ве шахсен озь адымдан самимий хайырлай, аятларынъызда бахт-саадет тилейим!
Эпимизге Рамазан байрамы хайырлы ве мубарек олсын, байрам софраларынъыз берекетлернен толсын! Аллах Тааля Къурбан байрамына сагъ-селямет къавушмакъ насип эйлесин.
Амин!