РАМАЗАН БАЙРАМЫ ХАЙЫРЛАВЫ - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Вс

24

октября

18
Ребиу'ль-эвель
1443 | 2021
Утр.5:44
Вос.7:01
Обед.12:32
Пол.15:16
Веч.17:53
Ноч.19:10
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

РАМАЗАН БАЙРАМЫ ХАЙЫРЛАВЫ

Опубликовано:

Хаджы Эмирали АБЛАЕВ,

Къырым мусульманларынынъ муфтиси.

РАМАЗАН БАЙРАМЫ ХАЙЫРЛАВЫ

Бисмилляхир Рахмаанир Рахиим!

Мухтерем му‘минлер, азиз ватандашлар!

Динимизге коре, мубарек учь айларнынъ сонъкиси — Рамазан айынынъ сонъуна етиштик. Бу айнынъ башы — рахмет, ортасы — магъфирет, сонъу да — джеэннем азабындан къуртылыштыр.

Бу айнынъ бир хусусиети даа – бундан дёрт кунь эвель къаршыладыгъымыз КЪАДЫР ГЕДЖЕСИдир. Бир ай девамында оразаларымызны туттыкъ, теравих намазларымызны къылдыкъ, Къур’ан хатимлери кечирдик. Юдже Раббимизге, аджетлеримизнинъ къабул олынмасы ичюн, чокъ-чокъ дуалар эттик. Иште, бир айымыз бойле таат-ибадетнен кечти. Ярын да бир-биримизни РАМАЗАН БАЙРАМЫнен хайырлайджакъмыз.
Диний байрамларымыз — му‘минлер ичюн къуванч, озьара ярдымлашув, силя-и рахим, багъышлав куньлеридир. Шунынъ ичюн, учь кунь — (сентябрь 20,21,22) девам этеджек Рамазан байрамында озьара бирлик ве бераберлигимизни нумайиш этейик, къартларымызны, сой-акърабаларны, хаста ве чаресизлерни зиярет этип, эвлятларымызны къувандырайыкъ, гонъюллерини котерейик!
Мубарек Рамазан байрамы мунасебетинен, бутюн мусульманларны Къырым мусульманларынынъ муфтияты ве шахсен озь адымдан самимий хайырлай, аятларынъызда бахт-саадет тилейим!
Эпимизге Рамазан байрамы хайырлы ве мубарек олсын, байрам софраларынъыз берекетлернен толсын! Аллах Тааля Къурбан байрамына сагъ-селямет къавушмакъ насип эйлесин.
Амин!