Риторика - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Четверг

01

октября

13
Сефер 
1442 | 2020
Утр.5:15
Вос.6:31
Обед.12:37
Пол.15:47
Веч.18:33
Ноч.19:49
Времена намазов
Календари 2020г

Намаз

Риторика

Опубликовано:

Хитабет (риторика) – инсаннынъ ер юзюнде яшамагъа башлагъан куньден итибарен девам этип кельген джемаат къаршысында гузель сёз сёйлев санатыдыр.

Китап, Къырым мусульманлары диний идареси тарафындан медресе талебелери, имамлар ве Хитабет ильмининъ эсасларынен танышмагъа истеген ватандашларымыз ичюн тевсие этиле.

© ДУМК. 2013.
© Изд. «ТЕРДЖИМАН»  2013.