Haberler - Page 17 of 54 - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК | Страница 17

Вс

31

мая

8
Шевваль
1441 | 2020
Утр.2:59
Вос.4:50
Обед.12:46
Пол.16:49
Веч.20:32
Ноч.22:23
Времена намазов
Календари 2020г

Намаз

Haberler - Page 17 of 54 - ЦРО ДУМК

Къырым Муфтиси Хыдырлез байрамыны зиярет этти (ФОТО)

Опубликовано:

Къырым Муфтиси хаджы Эмирали Аблаев Хыдырлез къырымтатар байрамында иштирак этти. Тедбир майыс 4 куню 2014 сенеси Багъчасарай шеэринде олып кечти. Хыдырлезнинъ итибарлы эйетининъ теркибине Къырым башы Сергей Аксёнов, Девлет Думасынынъ депутатлары Руслан Бальбек ве Наталья Поклонская, КъДЖ Назирлер Шурасынынъ реис муавини Дмитрий Полонский, Къырым Джюмхуриети Девлет Шурасынынъ реис муавини Эдип Гафаров, Девлет комитетининъ реиси Ленур Абдураманов ве Къырымнынъ дигер район ве шеэр башлары кирди. Байрамнынъ ресмий ачылувыны Къырым Джюмхуриетининъ Башы, Назирлер Шурасынынъ реиси Сергей Аксёновнынъ хайырлавындан башланды. Селямлав сёзлеринде Сергей Аксёнов, эр сене бу къуванчлы баарь ве берекет байрамыны къырымтатарларнен бирликте дигер миллет ве дин векиллери де къайд эткени акъкъында айтты. Бундан да гъайры, Къырым Башы, тантаналы тедбирлер миллий ве медений инкишафнынъ дестеги, къырымтатарларнынъ урф-адетлерининъ сакъланувына, барышыкъ ве миллетлерара достлугъына сильтем олгъаныны иляве этти. Бундан да  гъайры, Сергей Аксёнов тедбир тешкилятчыларына, Багъчасарай акимиет векиллери ве район мемуриетлерининъ азаларына, байрамнынъ иштиракчилерине ве Къырым Муфтиси хаджы Эмирали Аблаевгъа тешеккюрлер бильдирди. Къырым мусульманларынынъ Муфтиси хаджы Эмирали Аблаев исе озь невбетинде ветандашларны ве байрам мусафирлерини Хыдырлез байрамынен ве келеджек Рамазан айынен хайырлады. О, Къырым Башы Сергей Аксёнов ве онынъ такъымына, япкъан ишлери ве мувафакъиетли ишбирлик ичюн тешеккюрлер бильдирди. Муфти: «Майыс 6 куню бизде Ораза башлана. Бу дюнья тек эгленджелерден ибарет дегильдир. Биз эпимиз Яратыджымызгъа борджумызны одемек керекмиз. Бизим ичюн энъ къыйметлиси – бирлигимиз, бири-биримизге нисбетен мерхаметли давраныштыр. Бу къырымтатар байрамы, амма биз оны дигер миллет ве дин векиллери иле бирликте къайд этемиз. Илериде исе о бизим бирлигимиз ве достугъымызны темсиль этеджек. Хыдырлез байрамынъыз хайырлы олсун, Къырым топрагъы эр даим берекет толсун», –  деп айтты. Къырым Муфтиси, эйетнинъ теркибинде Хыдырлезнинъ тимсали олгъан эки метрлик джезвенинъ тантаналы ачылувында иштирак этти. Къырым усталары дюньяда энъ балабан джезвени яптылар, онынъ узунлыгъы 2,2 метрдир. О, эски тунчке ошатылгъан мадденден япылгъан, ичине 700 литр, яни 10 бинъ фильджан къавени сыгъдыра. Ресмий къысымдан сонъ эйет, Къырымнынъ фаркълы шеэр ве районларны темсиль эткен чадырларны зиярет этти. Адет узьре, мусафирлерни къырымтатар миллетининъ урф-адетлери, миллий ашхане ве амелий-сюслю санатнен таныш эттилер. Урьметли мусафирлер къырымтатар емеклерининъ дадыны алды, къаве ичти ве къырымтатар медениетинен таныш олдылар. Мейданда емеклер иле чадырлар, балалар ичюн анимацион мейданчыкълар чалышты, истегенлер ат устюнде кезинтини япабильди. Къайд этилюв черчивесинде амелий-сюслю санат усталарынынъ сергиси чалышты, къырымтатар миллий «Куреш» спорт чешити боюнджа ярышлар кечирильди. Бундан да гъайры, байрам мусафирлерини миллий оюнлар, ярышлар, спорт ярышлары (юкнинъ котерилюви, армреслинг) къувандырды. Санада къырымтатар миллий «Хайтарма» ве «Къырым» ансамблининъ артистлери, фаркълы шеэрлер ве районлардан кельген иджадий такъымлар чыкъышлар япты. Тедбир тешкилятчылары – Миллетлерара мунасебетлер ве сюргюн этильген гражданларнынъ ишлери боюнджа Девлет комитети, къырымтатар «Миллет» телеканалы ве «Ватан седасы» радиосы. Хыдырлезнинъ къайд этилюви акъшамгъа къадар девам этти. Фаркълы малюматларгъа коре, байрамгъа 50 бинъге якъын инсан къошулды. Хыдырлез – язнынъ кельгенини темсиль эткен къырымтатар миллий байрамыдыр. КЪМДИ МДТ матбуат хызмети [gallery link="file" columns="4" size="medium" ids="28167,28320,28318,28316,28314,28312,28310,28308,28306,28304,28302,28300,28298,28296,28294,28292,28290,28288,28286,28283,28281,28279,28277,28275,28273,28271,28269,28267,28265,28263,28261,28259,28257,28255,28253,28251,28249,28247,28245,28243,28241,28239,28237,28235,28233,28231,28229,28227,28225,28223,28221,28219,28217,28215,28213,28211,28209,28207,28205,28203,28201,28199,28197,28195,28193,28191,28189,28187,28185,28183,28181,28179,28177,28175,28173,28171,28169"]

Qırım hacıları içün kvotanıñ yarısı toldı (FOTO)

Опубликовано:

Moskvada, Federatsiya Şurasında, Rusiye Federatsiyasınıñ Federatsiya Şurası Reisiniñ muavini İlyas Magomed-Salamoviç Umahanovnıñ yolbaşçılığında Rusiye hacılıq-missiyasınıñ nevbetteki toplaşuvı olıp keçti. Hacılıq-operatorları Hacılıq-2019 senesi hacılarnıñ azırlanuvı boyunca esabat berdiler. Böylece, AVN-Tur Qırım hacılıq-operatorınıñ reisi Artur Reşitovnıñ sözlerine köre, bugünki künge qadar Qırım içün berilgen kvotanıñ (600 yer) yarısı toldı. Mekke ve Medinege barıp, hacılıq ibadetini yerine ketirmege istegenler içün arizalarnıñ qabul etilüvi devam ete. Biletlerniñ 80% satıp alındı, bundan da ğayrı, hacılar içün musafirhanelerde yerler sımarlanıldı. Al-azırda RF Çetel İşleri Nazirligi ile hacılarnıñ pasportlarınıñ yapıluvı boyunca muzakereler yapıla, hacılarnıñ tezleştirilgen şekilde biometrik pasportlarnı almaq içün añlaşmalar imzalana. Bundan da ğayrı, Qırım Cümhuriyetiniñ sağlıqsaqlav Nazirligi ile hacılarnıñ aşlanuvı boyunca añlaşma yapıldı. Aşlanuv Ramazan ayından soñ başlanacaq. 2019 senesi hacılıq mevsiminde Saudiya Arabistanı Qırallığına yolğa çıqmaq -  iyül 23 künü başlanacaq, qaytuv reysleri ise avgustnıñ ekinci yarısına planlaştırılğan.  OOO "AVN TUR" -  QMDİ MDT içün kvota 600 insandan ibaret. Qırım ve Sevastopol şeeri MDİ MDT resmiy turoperatorıdır. QMDİ MDT matbuat hızmeti [gallery link="file" columns="4" size="medium" ids="27863,27859,27861"]

Aqmescitte “Özüñni köster!” bala istidatları yarışı olıp keçti (FOTO)

Опубликовано:

Mezkür yarış, Qırım ve Sevastopol şeeri müsulmanları diniy idaresi erkânında çalışqan "Altın nesil" bala-gençler klubı ve "Büllür" Qırım qadınları cemaat birleşmesi tarafından teşkil etildi. Yarış-festivalde Qırımnıñ farqlı köşelerinden kelgen 35 bala iştirak etti. 5-14 yaşlı balalar 4 nominatsiyada – nutuq sanatı, teatr sanalaştırıluvı, ameliy-süslü sanat, intellektual ve sport yarışlarında istidatlarını numayış ettiler. "Faydalı ilim" oqutuv-maarif leyhasınıñ reberi Zeyneb Bairovanıñ sözlerine köre, Müftilik balalarnıñ oqutuvı ve inkişafına daima ayrı bir emiyetni ayıra. Balalarğa maneviy-diniy ve milliy degerliklerini aşlamaq içün farqlı tedbirlerni keçire. Zeyneb Bairova: "Bu yarış er bir balanıñ istidatları olğanını kösterdi, eñ müimi – onı vaqıtında körmek, balağa inkişaf etmege yardım etmek, özüni köstermege, bilgilerini amelge keçirmege destekçi olmaqtır", - dep qayd etti. Mütehassıs jüri iştirakçilerniñ qabiliyetine qıymet kesti. Neticede ğalebeni nevbetteki iştirakçiler qazandı: Nutuq ve teatr sanatı: Alime Ametova ve Aliye Bebişeva, Santraç yarışları: Seytumer Yakubov, Ameliy-süslü sanat: Meryem Dervişeva. Safiye Ablâzova, Saadet Abdullayeva ve Melek Anafiyeva İ.Gasprinskiy adına Mediamerkezden mahsus bahşışlar aldılar. "Seyircilerniñ ve jüri azalarınıñ alğışı"nı yarışnıñ eñ küçük iştirakçisi beş yaşlı Aybike Bairova qazandı. Festivalge 200 musafir keldi. Teşkilâtçılarnıñ sözlerine köre, istidatlar yarışı er sene keçirilecek. Teşkilâtçılar: "Şimdiden nevbetteki festivalni daa keñiş yapmağa planlaştıramız, daa çoq balalar istidatlarını köstersin, tedbir büyük meydanda qayd etilsin. Onı Bütünqırım yapayıq!", - dep ayttı. Festivalniñ soñunda balalar içün tatlı sofralar donatıldı. QMDİ MDT matbuat hızmeti [gallery link="file" columns="4" size="medium" ids="28115,28113,28111,28109,28107,28105,28103,28101,28099,28097,28095,28093,28091,28089,28087,28085,28083,28081,28079,28077,28075,28073,28071,28069,28067,28065,28063,28061,28059,28057,28055,28053,28051,28049,28047,28045,28043,28041,28039,28037,28035,28033,28031,28029,28027,28025,28023,28021,28019,28017,28015,28012,28010,28008,28006,28004,28002,28000,27998,27996,27994,27992,27990,27988,27986,27984,27982,27980,27978,27976,27974,27972,27970,27968,27966,27964,27962,27960,27958,27956,27954,27952,27950"]

Aqmescitte uruşlarda elâk olğan UİS hadimleriniñ hatırasına turnir keçirildi (FOTO)

Опубликовано:

Qırım Cümhuriyetiniñ cıyma taqımlarınıñ sport idmanları Merkezinde "Unutmamalı…" adlı karate-do boyunca hatıra turniri keçirildi. Yarışlar Ekinci cian cenkinde elâk olğan cinaiy-icra sistemasınıñ hadimlerine bağışlanğandır. Yarışnıñ teşkilâtçıları – Qırım Cümhuriyeti ve Sevastopol şeeri boyunca Rusiye ÜFSİN ve Qırım Cümhuriyet karate-do Federatsiyasıdır. Turnirniñ esas maqsadı – sportnıñ populârlaştırıluvı ve Qırım yaşlarınıñ sport ceetinden terbiyelenüvi. Turnirge farqlı yaştaki sportçılar  -  eñ küçügi – 5 yaşında, büyükler ise 18+ yaş kategoriyasında qoşuldı. Umumen, turnirde 250 sportçı iştirak etti. Yarış ğaliplerini Aqmescit şeeriniñ baş imamı, Qırım Müftisiniñ Qırım Cumhuriyeti ve Sevastopol şeerinde Rusiye FSİN  işbirligi boyunca yardımcısı Muhammed İslamov hayırladı. Selâmlav sözlerinde o, yaşlar sportqa büyük diqqat ayırmaq kerek olğanını ve sport -  bala terbiyesiniñ temellerinden biri olmaq kerekligini qayd etti. Muhammed İslamov:. "Sport yaramay alışqanlıqlarnen küreşmege yardım ete, insannı bir tertipke çeke, er bir balanıñ ömür maqsadlarını qoymağa yardım ete, bala, ösmürler, yigit ve qızlarnı sağlam ayat tarzına alıştıra", - dep qayd etti Yarış iştirakçileri öz-özlerini nezaret etüv, israrlıq kibi çizgilerni kösterip, yüksek seviyede sport ustalığını numayış ettiler. Yarışnıñ ğalipleri ve prizörları şeadetnameler, medaller ve qıymetli bahşışlar ile mukâfatlandırıldı. QMDİ MDT matbuat hızmeti [gallery link="file" columns="4" size="medium" ids="27628,27626,27624,27622"]

Qurmanda din dersleri açılacaq

Опубликовано:

2019 senesi aprel 29 künü Qurman qasabasınıñ "Mekke-cami" camisinde qadın-qızlar içün İslâm dini esasları ve Quran oquluvı boyunca intensiv kurslar açılacaq. Derslerni Qırım müsulmanları diniy idaresiniñ ocası Hayrunissa Yağlıyeva alıp baracaq. İntensiv kurslarnıñ programmasında temel diniy bilgiler, namaz, abdest, gusulniñ alınması boyunca ameliy seminarlar ve Ramazan, orazağa bağışlanğan mahsus dersler yer alacaq. Kurslar çerçivesinde arap elifbesiniñ ögrenilüvi ve Qurannıñ doğru oquluvı da ögretilecek. Dersler er bazarertesi, çarşembe ve cuma künleri saat 15:00 - 17:00 keçirilecek. İstegen qadın-qızlar davet etile. Malümat içün telefon: +7 978 876 72 98 (Hayrunissa oca Yağlıyeva). QMDİ MDT matbuat hızmeti

Beloye-5 qasabasında islâm dini esasları kursları açıldı (FOTO)

Опубликовано:

Aqmescitte Beloye-5 qasabasınıñ camisinde erkekler içün İslâm dini esasları ve Quran oquvı kursları açıldı. Derslerni Qırım müsulmanları diniy idaresiniñ ocası Remzi Kurtdede alıp bara. Kurslar devamında iştirakçiler temel diniy bilgilernen bir arada namaznıñ doğru yapıluvı, abdest, gusul alınması kibi ameliy bilgilerni de alacaqlar. Bundan da ğayrı, iştirakçiler arap elifbesini, Qurannı doğru oqumağa ögrenecekler. Dersler er cuma künü saat 11:00 - 12:30 qadar devam etecek QMDİ MDT matbuat hızmeti [gallery link="file" columns="4" size="medium" ids="27608,27614,27612,27610"]

Qurannı ögrenmek iç bir vaqıt keç degil (FOTO)

Опубликовано:

Qırım ve Sevastopol şeeri müsulmanları diniy idaresiniñ destegi ile Qurman rayonınıñ Küleç Meçit köyüniñ camisinde Quran oquluvı boyunca erkekler gruppasında imtian olıp keçti. Qırım Müftisi hacı Emirali Ablayev adından talebelerni Müfti yardımcısı Raim Gafarov selâmladı. O, kurslarğa farqlı yaştaki insanlar qoşulğanını, olarnıñ arasında eñ yaşlı – Cafer Seydametov (63 yaşında) ve İlyas Zaredinov (60 yaşında) olğanını qayd etti. Olar qısqa müddet içinde Quran oqumağa ve tecvid qaidelerini ögrendiler. Bütün gruppağa qıymetli bahşışlar berildi. QMDİ MDT matbuat hızmeti [gallery link="file" columns="4" size="medium" ids="27638,27636,27634,27632,27630"]

Qırım Müftiligi ananeviy islâm qıymetlerine bağışlanğan halqara konferentsiyasında iştirak etti (FOTO)

Опубликовано:

Qırım Müftisiniñ muavini Esadullah Bairov "Milletlerara barışıq, adalet ve inkişafnı temin etken ananeviy islâm qıymetleri" ilmiy-ameliy konferentsiyasında iştirak etti. Tedbir aprel 18-19 künleri Tomsk şeerinde keçirildi. Forumda Rusiye regionlarından kelgen belli musulman din erbapları, Rusiye ve çetel ekspertleri, ilim, tasil ve medeniyet mütehassısları iştirak etti. Esadullah Bairovnıñ sözlerine köre, konferentsiyanıñ esas maqsadı – farqlı medeniyetleriniñ işbirligi ve çoq din vekilleri yaşağan devletleriniñ adaletli ve barışıqnıñ temin etilüvinde ananeviy islâm qıymetleriniñ rolü. "Qırımda çoq millet ve din vekilleri yaşağanı içün bu mevzunı bizim mevzumız dep adlandırmaq mümkün. İslâm – barışıq dini ve o narazılıqlarnı degil de, dostane munasebetlerni teşviq ete. Qırımda iç bir vaqıt diniy narazılıqlar olmadı, aksine, farqlı din ve millet vekilleri arasında güzel munasebetler üküm sürmekte. Körgenimiz kibi, bugün bu farqlılıq bölünüvniñ degil de, milletler birleşkeniniñ temeli oldı", - dep ayttı Esadullah Bairov. İlmiy-ameliy konferentsiyası çerçivesinde iştirakçiler, musulman din cemiyetleri, NKO, devlet ve yerli akimiyet organlarınıñ işbirlik mehanizmlerini ögrendi, bundan da ğayrı, maneviy qıymetleriniñ ekstremizmnen küreşüvde qullanıluvınıñ perspektivalarını muzakere etti. Qoşma tedbir olaraq "Ananeviy islâmnıñ maneviy qıymetleri Merkeziy Asiyanıñ halqara iqtisadiy birleşüviniñ müim faktorı" muzakere tögerek masası keçirildi. Konferentsiya iştirakçileri yaşlar ve cemaat vekilleri ile körüşüvde iştirak etti. Rusiye regionları ve Asiya devletleriniñ Müftileri Sibir musulman din cemiyetleriniñ vekilleri ile Tomsk cuma camisinde cuma namazında iştirak etti. QMDİ MDT matbuat hızmeti [gallery link="file" columns="4" size="medium" ids="27552,27549"]

Qırım Müftisi: “Tek tasili ve bilgisi olğan halq ileriley ve fayda ketirebile”.

Опубликовано:

Qırım Müftisi hacı Emirali Ablayev: "İçtimaiy dialog – çoq taraflı inkişafnıñ temeli. Rusiye ve arap dünyası – dialogdan işbirlikke ve stabil dünyağa doğru" konferentsiyasında iştirak etti. Konferentsiya V yubiley Yalta halqara iqtisadiy forumı çerçivesinde olıp keçti. Tedbir adet üzre "Mriya Rezort" ötelinde aprel 18-20 künleri keçirildi. Konferentsiyada siyasiy ve cemaat erbapları, jurnalistler, Mısır, Saudiya Arabistan, Oman, Livan, İrak, Birleşme Arap Emirlikleri ve Suriyeden kelgen iş adamları iştirak etti. Qırım Müftisi çıqışında, qırımtatarlar ve Rusiye müsulmanlarınıñ, umumen, dünya müsulmanlarınıñ üzülmez bağını ayırıca qayd etti ve: "Qırımtatarlar Vatanğa qaytqanına otuz yıl toldı. Bugün yarımadada 350 cami çalışa, ezanlar oqula, mektepler, bala bağçaları qurula, öz universitetimiz, medresemiz bar. Şimdilik esas maqsadımız – Vatanımızda diger din vekilleri ile barışıqta yaşamaq ve inkişaf etmektir. Buña irişmek içün yaşlarımığa güzel tasilni bermek kerekmiz. Tek tasili ve bilgisi olğan halq ileriley ve fayda ketirebile. Bu aqta bizim ulu maarifçiimiz İsmail Gasprinskiy aytqan edi", - dep qayd etti. Müfti Qırım Başına, Qırımda barışıqnı qurmağa yardım etkeni ve bir çoq meselelerni çezmege yardım etkeni içün teşekkürler bildirdi. Bundan da ğayrı, iştirakçiler ögünde Rusiye Müftiler Şurasınıñ reisi, Müfti Şeyh Ravil Gaynutdinov, Palestina ve İyerusalimniñ Üyken Müftisi Muhammad Huseyni, BAE, Livan, İrak, Suriyeden kelgen iş adamları ve jurnalistler çıqışta bulundılar. Malümat: Yalta halqara iqtisadiy forumı – iqtisadiyat saasında er senelik tedbirdir. Forumnıñ teşkilâtçıları: Qırım Cumhuriyetiniñ akimiyeti, Rusiye Prezidenti Memuriyetiniñ destegi ile "Yalta halqara iqtisadiy Forumı" Fondu. V Yalta Halqara iqtisadiy forumı Qırımda aprel 17-20 künleri olıp keçe. Forumnıñ baş mevzusı: "Barışıq. Rusiye. Qırım. Yañı devir". Forum programması boyunca 40 tematik muzakere, eki plenar toplaşuv, "Sanktsiyalar dünyası. Global talaplar" konferentsiyasınıñ keçirilüvi közde tutula. YAMEF işinde 3 biñ insan iştirak ete, şu cümleden siyasetçiler, bütün dünyadan kelgen ekspert birleşmesiniñ vekilleridir. QMDİ MDT matbuat hızmeti [gallery link="file" columns="4" size="medium" ids="27534,27530,27528,27526,27524,27522,27520,27518,27516,27514,27512,27510,27508,27506,27504,27502,27500,27498,27496,27494,27492,27490,27488,27486,27484,27482,27480,27478,27476,27474,27472,27470,27468"]

Qırımnı ilk sefer İyerusalim ve Palestina Müftisi ziyaret etti (FOTO)

Опубликовано:

Qırım Müftisi haci Emirali Ablayev, Qırım Cumhuriyetiniñ Başı Sergey Aksönov, Rusiye Müftiler Keñeşiniñ Reisi Müfti Şeyh Ravil Gaynutdin ve İyerusalim ve Palestinanıñ Baş Müftisi Muhammad Huseyn ile körüşüvde iştirak etti. Körüşüv, V Yalta iqtisadiy Forumı çerçivesinde olıp keçti. Körüşüv devamında Rusiye Müftileri Keñeşiniñ Reisi, Qırım Başı Sergey Aksönovğa Cuma caminiñ qurucılığı içün teşekkürler bildirdi. Rusiye Müftileri Keñeşiniñ Reisi: "Qırım müsulmanlarına ayırğan diqqatıñız içün büyük teşekkürler bildirem. Biz, Müfti hacı Emirali Ablayevnen birlikte Aqmescitteki Cuma caminiñ inşaatı yerini ziyaret ettik. Qurucılıqnı nezaret etkeniñiz ve idare etkeniñiz içün, çoq sağ oluñız", - dep ayttı. Sergey Aksönov ise, öz nevbetinde, diniy liderlerniñ, milletlerara ve dinlerara munasebetlerine isse qoşqanları içün büyük  sayğı muammelesinde bulunğanını ve ananeviy İslâm – Qırımnıñ maneviy mirasınıñ ayırılmaz parçası ve Rusiye medeniyeti kodınıñ temeli olğanını qayd etti. Qırım Başı: "Qırım müsulmanları, Cümhuriyetniñ iqtisadiy ve medeniy inkişafına büyük issesini qoşalar. Prezidentimiz Vladimir Vladimiroviç Putin sayesinde regionda ve, umumen, Rusiyede dinlerara ve milletlerara barışıqqa büyük diqqat ayırıla. Bu temel olmadan müsbet inkişaf, iqtisadiy deñişmeler olmaz. Maneviy liderlerge forumda iştirak etkenleri içün teşekkürler bildirem", - dep ayttı. Bundan da ğayrı, tedbir çerçivesinde İyerusalim ve Palestinanıñ Baş Müftisi Muhammad Huseyn, Palestina Prezidenti Mahmud Abbasnıñ selâmlarını bildirdi ve: "Qırım Rusiyeniñ yetekçi regionlarından biridir. Mında müsulman infrastrukturasınıñ inkişafı körüne. Rusiye, hususan, Qırımda bulunıp biz köremiz ki, müsulmanlarnıñ aqları diger din vekillerinen musaviy bir şekilde amelge keçirile. Forumğa davetiñiz içün çoq sağ oluñız. Bu rus-arap munasebetleriniñ qaviyleşmesine siltem olur", - dep ayttı. Öz nevbetinde, Qırım Müftisi hacı Emirali Ablayev, Qırım müsulmanlarınıñ yaşayışları aqqında ikâye eterek, Qırım Cümhuriyetinde, milletlerara ve dinlerara munasebetler ep qaviyleşkenini qayd eti. Qırım müsulmanlarınıñ inkişafı ve diniy ihtiyaclarını yerine ketirmek içün, kerekli şaraitler bar, yarımadada islâm dininiñ inkişafı ve islâm medeniyetiniñ saqlanıluvı içün işler alıp barıla. Malümat: Yalta halqara iqtisadiy forumı – iqtisadiyat saasında er yıl keçirilgen tedbirdir. Forumnıñ teşkilâtçıları: Qırım Cümhuriyetiniñ Ükümeti, Rusiye Prezidenti Memuriyetiniñ destegi ile "Yalta halqara iqtisadiy Forumı" Fondu. V Yalta Halqara iqtisadiy forumı Qırımda, aprel 17-20 künleri keçirildi. Forumnıñ baş mevzusı: "Barışıq. Rusiye. Qırım. Yañı devir". Forum programması boyunca 40 tematik toplaşuvlar, eki plenar toplaşuv , "Sanktsiyalar dünyası. Global talaplar" konferentsiyasınıñ keçirilüvi közde tutula. YAMEF işinde 3 biñ insan iştirak ete, şu cümleden, siyasetçiler, bütün dünyadan kelgen ekspert birleşmesiniñ vekilleridir.  QMDİ MDT (Malümat İDARESİ VE Qırım Cumhuriyeti Başınıñ matbuat merkeziniñ malümatına esaslanıp) [gallery link="file" columns="4" size="medium" ids="27458,27466,27464,27462,27460"]

 Muqaddes Ramazan ayında bölünüvge yol bermeyik

Опубликовано:

Ramazan ayı ve orazanıñ arfesinde Qırımda qanundan tış faaliyet köstergen diniy strukturalar ve fırqalar, Ramazan ayınıñ başlanuvı aqqında yañlış malümatnı darqata. Bu ise Qırımnıñ musulman ümmeti arasında sahte bölünüvler yapıla. Qırım Müftiligi müsulmanlarnı, internette ve açıq menbalarda olğan Ramazan ayınıñ başlanuvı ve soñu, bayram künü aqqındaki  doğru malümattan faydalanmağa çağıra. Bu sene Ramazan ayı mayıs 6 künü başlana. Qırım müsulmanları diniy idaresi fitir sadaqasını eñ az 230 ruble miqdarında belgiledi. Orazanıñ soñunda Oraza bayramı qayd etilecek. Bayramnıñ birinci künü – iyünniñ 4, bayram üç kün devam etecek. İyün 4 künü Qırımnıñ bütün camilerinde bayram namazı saba saat 06:00 qılınacaq. Ramazan ayında suhur ve iftar vaqıtları, namaz vaqıtları Qırım Müftiliginiñ resmiy saytında, "Hidayet" gazetasında ve Qırım camilerinde mevcut. QMDİ MDT matbuat hızmetiс

İftar. Orazalılarnı aşatmaq – sevaptır!

Опубликовано:

2019 senesi mayısnıñ 6-da müsulmanlar içün eñ qıymetli sayılğan Ramazan ayı başlana. Bir ay devamında musulmanlar künniñ yarıq qısımında aş, suv ve cinsiy munasebetlerden vazgeçeler. Er yıl Qırım müsulmanları Diniy idaresi Ramazan ayı devamında müsulmanlar içün iftarlarnı keçire. İftarlar er kün berile. İftar bermek niyetlengenler tolusınen ya da qısmen iftarnı keçire bileler. İftarlarnıñ keçirilüvine qoşulmağa istegenler Qırım müsulmanları Diniy idaresine muracaat etebileler: Aqmescit ş., Kurçatov soq., 4, ya da nevbetteki telefon nomeraları boyunca bağlanmaq mümkün: +7978 765 2070 Ridvan Maksudov, +7978 867 7849 Remzi Kurtdede. QMDİ MDT matbuat hızmeti