Несибе (радыяллаху анха) - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Среда

21

апреля

10
Рамазан
1442 | 2021
Утр.4:11
Вос.5:37
Обед.12:46
Пол.16:32
Веч.19:46
Ноч.21:12
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

Несибе (радыяллаху анха)

Опубликовано:

Хазрет-и Несибенинъ бабасынынъ ады Каб, анасы исе, – Рабабтыр.
Мединедеки мусульманлар Пейгъамберимизнинъ шеэрлерине кельмесини пек истей эдилер. Араларындан 75 кишиден ибарет бир эйет Пейгъамберимизни давет этмек ичюн Мекке дживарындаки Акъабе деген ерге кельдилер. Бу ерде Пейгъамберимизнен корюшип, оны Мединеге чагъыраджакъ эдилер. Араларында эки ханым да бар эди. Олардан бири – бугуньки къахраманымыз Несибе эди.
Бир йыл эвельси Севгили Пейгъамберимиз (с.а.с.) Мусаб бин Умейрни (р.а.) Мединеге Ислямны огретмек ичюн ёллагъан эди. Несибе (р.а.) онынъ вастасынен мусульман олды. Пек кучьлю бир иманнынъ саиби эди. Бу иманы огърунда эр шейини феда этмеге азыр эди.
Умму Саид онынъ икяесини бойле анълата: «Бир кунь Несибенинъ янына бардым ве «Манъа Ухуд кунюни анълатып олурсынъмы? – дедим. Бойле анълатты: «Ухуд дженкинде иштирак эттим. Янымда бир савутта да сув бар эди. Расулюллахкъа якъынджа бардым, сахабелер де янында бар эди. Мусульманлар дженкте гъалебе къазандылар. Амма бираздан мушриклер янъы къуветнен уджюм эттилер. Пейгъамберимизнинъ янындаки сахабелер я шеит ола, я да къача эди. Янында пек аз адам къалгъан эди. Онъа бир зарар тиеджегинден къоркътым. Мен де къылычымны алып, онынъ янына кельдим. Акъайым ве огълум да янымда эдилер. Берабер Пейгъамберимизни къорчаладыкъ».
Несибе Пейгъамберимизнинъ этрафында бир кобелек киби учып тура эди. Пейгъамберимиз исе, онъа: «Эй, Умму Умаре! Сенинъ даянгъанынъ шейге Хабешистан биле даянмаз! Хабешистан биле даянмаз!» – деп, оны макътады.
Энъ ярамаз мушриклерден бири, Ибн Камра, Пейгъамберимизге буюк бир таш атты. Бу таш Пейгъамберимизнинъ эки тишини къырды ве бетини яралады. Пейгъамберимизни бу алда корьген Несибе (р.а.) шу адамгъа уджум этти. Амма омузындан яраланды. Буны корьген Пейгъамберимиз (с.а.с.) огълу Абдуллахкъа: «Ананънынъ ярасыны сар», – деди, ве – «Аллахнынъ берекети сизнен олсун! Ананънынъ дженнеттеки ери фелянчелернинъ еринден устюндир. Бабанънынъ дженнеттеки ери фелянчелернинъ еринден устюндир. Сенинъ еринъ исе, фелянчелернинъ еринден устюндир», – дие къошты. Несибе (р.а.) бу сёзлерни дуйгъанынен, аман: «Эй, Аллахнынъ Пейгъамбери! Манъа дуа эт де, дженнетте санъа къомшу олайым!», – деп риджа этти. Пейгъамберимиз (с.а.с.) эллерини ачып, дуа этти: «Аллахым! Оларны манъа дженнетте къомшу ве аркъадаш эт!» Бу сёзлерден сонъ, Несибе (р.а.) буюк севинч ичинде: «Эльхамду лиллях! Бундан сонъ башыма не кедер кельсе, алдырмам», – деди.
Арадан чокъ йыллыр кечти, амма Пейгъамберимиз (с.а.с.): «Ухуд дженки куню сагъымда, солумда ве бакъкъаным эр тарафта, этрафымда Умму Умарени коре эдим», – деп, бу ханым сахабенинъ косьтерген къахраманлыгъыны макътай эди.
Бу джесюр, арслан юрекли ханым Ухуд дженкинде он эки яра алды. Пейгъамберимизнинъ (с.а.с.) пек къыймет кескени ве даима зиярет эткени Несибе (р.а.), бундан гъайры, Хайбер ве Хунейн дженклеринде де иштирак этти. Ве умреге биле барып кельди.
Пейгъамберимизнинъ вефатындан сонъра, Мусейлеме деген яланджы бир адам чыкъып, озюни пейгъамбер деп илян этти. Эбу Бекир (р.а.) онъа къаршы ордунен чыкъты. Бу ордуда Несибе (р.а.) да бар эди.
Несибенинъ (р.а.) къайда ве насыл вефат эткени белли дегиль.
Аллах ондан разы олсун!

Эмине Асанова