Мустафа Джемилев Тюркие Диянет Идаресининъ реисинен корюшти - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Четверг

29

июля

19
Зуль-хидждже
1442 | 2021
Утр.3:36
Вос.5:15
Обед.12:54
Пол.16:52
Веч.20:23
Ноч.22:03
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

Мустафа Джемилев Тюркие Диянет Идаресининъ реисинен корюшти

Опубликовано:

Къырымтатар халкъынынъ Миллий меджлис Реиси Мустафа Джемилев Тюркие Диянет ишлери идаресининъ Реиси профессор, доктор Мехмет Горьмезни онынъ макъамында зиярет этти. Бу корюшювде Мехмет Горьмез эфенди: «Къырым тюрклери бизден хызмет истегенде, оларны кенди ватандашларымыздан айырмадан, ич бир айырым япмадан, имтиязлы таныгъанымызны ифаде этмек истейим», – деди. Диянет ишлери идаресининъ Реиси эм Къырымда, эм де Нью-Йоркта, Австралияда, Румынияда ве дюньянынъ бир чокъ мемлекетинде къырымтатарлар яптыргъан джамилерге дин вазифелилерни ёллагъаныны ифаде этти. Даа бу идаренинъ Реис ярдымджысы олгъанда, Къырымгъа япкъан зияретлерини хатырлагъан Мехмет Горьмез, Джемилевге «Къырым тюрклерининъ миллий дава лидерлеринден олып, даима Тюркиенен чокъ гузель мунасебетлер къургъан, Диянет ишлери идаресинен даима гузель мунасебетте олгъан татар буюгимиз» шеклинде хитап этерек, зияреттен дуйгъан мемнуниетини тильге кетирди.

Диянет ишлери идаресининъ Къырымда 64 джами къургъаныны ифаде эткен Мехмет Горьмез джами олмагъан даа 41 кой ве къасабада джами къурмагъа ярдым сёзюни берди.

Миллий меджлис Реиси де Къырымда олгъан 300-ге якъын джами Диянет ишлери идареси тарафындан ярдым алгъаныны, бундан долайы онъа миннетдар олгъанларыны къайд этти. Джемилев: «Мушкюллеримиз чокъ, сизден ярдым беклеймиз ве ишбирликке девам этеджекмиз» деп, лаф этти.
Пресса ичюн къапалы олып, корюшменинъ девам эткен къысмында Мустафа Джемилевге Къуран-ы Керим багъышланды.