Любабе бинт Харис (радыяллаху анха) - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Пн

24

января

21
Джумазие'ль-ахир 
1443 | 2022
Утр.6:40
Вос.8:01
Обед.13:00
Пол.15:18
Веч.17:50
Ноч.19:10
Времена намазов
Календарь 2022

Намаз

Любабе бинт Харис (радыяллаху анха)

Опубликовано:

Пейгъамбернинъ эмджеси Аббаснынъ (р.а.) апайы…
Алты баланынъ анасы…
Тарихта экинджи мусульман олгъан ханым…
Буюк огълунынъ ады Фазыл олгъаны ичюн, куньеси «Умму Фазыл» адынен мешур олды. Ислямны Хазрет-и Хатиджеден огренип, мусульман олды. Акъайы Аббас бу хаберни эшиткенде: «Пек ашыкътынъ, эй, Любабе!» – деди. Любабе исе: «Мен ашыкъмадым, севгили акъайым. Аксине, мен вакъытында къарар берюв устюнлигине саибим. Тюшюнсе, мен, бутюн Мекке ичинде мусульман олгъан экинджи бахтлы ханым олдым! Айрыджа, Пейгъамберге Али бин Эбу Талиб, Зейд бин Харисе ве Абдуллах бин Кухафе де иман эткенлерини эшиттим. Пейгъамбер онынъ адыны Эбу Бекирге денъиштирди».
Йыллар кече, Ислям нуру буюк сурьатнен даркъала эди. Ниает, мусульманлар Мединеге кочьтилер. Амма Меккели мушриклер оларны раат къалдырмайып, дженк илян эттилер. Бу дженкке эр кеснинъ иштирак этмесини де эмир эттилер. Мусульман олып, Меккеде яшагъан Пейгъамбернинъ эмджеси Аббас да бу дженкке кетмеге меджбур эди. Амма мушриклернинъ тарафында Бедир къуюлары янында олып кечкен бу дженкте, мусульманлар гъалебе къазанып, чокъ эсир алдылар. Эсирлер арасында Аббас да бар эди. Пейгъамберимиз онынъ мусульман олгъаныны биле эди, амма мушриклер тарафында олгъаны ичюн, тек фидье берип сербест олмакъ мумкюн эди. Элинде ич парасы ёкъ эди.
Пейгъамберимиз онъа: «Я, Любабеге балаларны бакъмакъ ичюн къалдыргъан параларынъ ёкъмы?» – деп сорады. Буны эшиткен Аббас (р.а.): «Шимди сенинъ керчектен Аллахнынъ Пейгъамбери олгъанынъны тасдыкъ этем! Чюнки бунынъ акъкъында лаф тек мен ве Любабе арасында олгъан эди!». Бойледже, Аббас (р.а.) пара берип, сербест олды. Амма Пейгъамберимизнинъ вазифесинен, мусульманлыгъыны гизлеп, Меккеге къайтты.
Бир кунь Любабе бир тюш корьди. Санки эвинде Пейгъамберимизнинъ сойлары топланып отуралар. Руянынъ манасыны Пейгъамберимизден сорады. Пейгъамберимиз: «Бу хайырлы бир тюштир. Фатиме къызым бир огълан догъаджакъ. Сен де оны эмиздирип, сют анасы оладжакъсынъ», – деди. Ойле де олды. Пейгъамберимизнинъ къызы Фатиме Хусеинни догъурды ве онынъ сют анасы Любабе олды.
Любабе базарэртеси ве джумаакъшамы куньлери даима ораза тута эди. Пейгъамберимиз сыкъ-сыкъ оны зиярет эте ве бойле деген эди: «Бу дёрт къыз къардаш мусульмандыр! Меймуне, Любабе, Сельма ве Эсма».
Бир кунь Аббас (р.а.) пек хаста олып, олюм тёшегинде эди. Пейгъамберимиз оны корьмек ичюн кельди. Аббас исе, ольмек ичюн дуа эте эди. Буны эшиткен Пейгъамберимиз: «Эмджем! Олюмни истеме! Эгер яхшылыкъ япкъан олсанъ, савап къазанмагъа девам этерсинъ ве бу сенинъ ичюн хайыр олур. Эгер де яманлыкъ япкъан олсанъ, тёвбе япмагъа вакъытынъ олур, бу да сенинъ ичюн хайырдыр».
Бир кунь Любабенинъ огълу Фазыл эвге севинчли алда кирди. Анасы Любабе: «Не олды санъа, огълум?», – деп сорады. Огълу: «Аначыгъым! Бугунь аджайип бир хадис эшиттим! Энес бин Малик манъа Пейгъамберимизден эшиткен сёзни анълатты. Деди ки: «Аллаху Тааля манъа Тевратнынъ ерине еди суре берди. Ве менден эвель ич бир Пейгъамбернинъ окъумагъаны «Ха Мимлернен» мени устюн япты». Анасы Любабе: «Мен исе, Айшеден буны эшиттим: «Сизге буюклиги кокнен ернинъ арасыны толдургъан, окъулгъанда бир джумадан башкъа джумагъадже япылгъан гунахларны сильген суреден хабер берейимми? Бу «Кехф» суресидир!» – деди».
Аллах оларнынъ эписинден разы олсун!

 

Эмине АСАНОВА