Къырымда «Элял» сертификациясыны насыл алмакъ мумкюн? - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Суббота

04

декабря

29
Ребиу'ль-ахир
1443 | 2021
Утр.6:31
Вос.7:55
Обед.12:39
Пол.14:44
Веч.17:13
Ноч.18:36
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

Къырымда «Элял» сертификациясыны насыл алмакъ мумкюн?

Опубликовано:

Сонъки йыллар девамында «Элял» ашайтларыны сатын алгъан инсанларнынъ сайысы эп арта. Инсанлар, дикъкъатыны «Элял» сертификаты иле ашайтларгъа айыра. Амма базыда, «Элял» тамгъасы, бойле сайылмагъан махсулгъа да къоюла. «Элял» – хусусий бир анъламдыр ве Сертификатны алмакъ ичюн, базы къаиделерге уймакъ керектир.

 

2008 сенесинден башлап, Къырым ве Севастополь шеэри мусульманлары диний идареси эркянында «элял» махсулатларынынъ сертификациясы ве стандартизациясы болюги чалыша. Болюк, махсулатлар ишлеп чыкъарылгъан низамы, махсулатларгъа ве хызметлерге нисбетен талапларны, айваннынъ кесилюв къаиделери ве чалышкъан инсанларгъа нисбетен талапларны тешкере. Талапларгъа уйгъан ширкетлер, Къырым мусульманлары диний идаресининъ «Элял» Сертификатыны ала. Мезкюр ширкетлернинъ махсулатлары устюнде КЪМДИ логотипи къоюла.

«Элял» тамгъасы иле сатылгъан ашайтлар чокъ олгъанына бакъмадан, базы махсулатлар «эляллыкъ» талапларына уймай. Базыда исе, мевджут олмагъан диний идарелер тарафындан берильген сертификатлар да къоюла.

 

КЪМДИ «Элял» болюгининъ мудири Ридван Максудов:

«Махсулатларгъа сахте «элял» тамгъаларынынъ къоюлувындан оны ашагъан мусульманлар зарар коре. Керчек сертификатларны алгъан ширкетлерге де буюк зарар ола, чюнки олар къаиделерге бойсунып, дикъкъат иле чалышса да, муштерилернинъ сайысы азлаша. Бундан да гъайры, сахте «Элял» тамгъасыны къойгъан инсанлар да зарар коре, чюнки бу ялан ичюн олар Къыямет куню месулиетли оладжакъ», — деп айтты ве: «Элял» сертификатларыны алмагъа истеген ширкетлерге ярдым этмеге азырмыз. Бу бизим ишимиз. Эр кес Аллахтан къоркъып, онынъ разылыгъыны къазанмагъа истегинен ишини намус иле япмакъ керек», деп иляве этти.