Кебир Джами - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Пн

24

января

21
Джумазие'ль-ахир 
1443 | 2022
Утр.6:40
Вос.8:01
Обед.13:00
Пол.15:18
Веч.17:50
Ноч.19:10
Времена намазов
Календарь 2022

Намаз

Кебир Джами

Опубликовано:

Акъмесджит шеэри – озь адыны Акъмечит джамисинден – джамининъ диварлары акъ тюсте сылангъан месджиттен алмакъта. Джами бу ернинъ эсас ибадетханеси олгъаны ичюн, Кебир оларакъ адландырылды. «Кебир» сёзю «улу, буюк» киби терджиме этиле. Кебир джами 5 асыр эвельси, яни 1508 сенеси Менъли Герай Хан бахшыш эткен топракъта хаджы Абдурахман бей тарафындан къурулды.

Бу джами, о девирдеки Акъмесджитнинъ энъ буюк бинасы олгъанынен бир сырада, шеэрнинъ энъ айырылып тургъан ве дикъкъат чеккен иншаат нумюнеси олгъан. Джамининъ минареси бинанынъ янында юкселип тургъан.
Джамининъ азбарында медресе ве текие чалышты. XVII асырда джамининъ корюниши денъишмелерге огъратылды. Дженк, янгъын изини къалдырды. Нетиджеде, Кебир джами бир чокъ кере тамир ве реставрациядан кечкен эди.

1736 сенеси янъгъын олды ве джаминининъ гъайрыдан тикленильмесине дёрт сене керек олды.
1907 сенеси джами аман-аман темелинден башлап гъайрыдан къурулды. Советлер укюмети девиринде, тахминен, 70 сене девамында, джами бинасында басмахане ерлеше эди. 1991 сенеси къырымтатар халкъы Ватанына авдет эткенинен, Къырымнынъ энъ эски ибадетханелеринден бирини асыл вазифесине къайтармакъ – макъсад оларакъ къоюлды.

Бугуньки куньде Кебир джами эм Акъмесджитнинъ, эм де Къырымнынъ меркезий джамиси сайыла. Джами 500-ге якъын инсанны сыгъдырабиле.

 

АЛИЕ Сеферша