Июнь 1 куню муфтиятта миллий мектеп мудирлери... - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Вторник

24

ноября

8
Ребиу'ль-ахир
1442 | 2020
Утр.6:21
Вос.7:43
Обед.12:35
Пол.14:48
Веч.17:17
Ноч.18:39
Времена намазов
Календари 2020г

Намаз

Издания Галерея

Июнь 1 куню муфтиятта миллий мектеп мудирлери…

Опубликовано:

Июнь 1 куню муфтиятта миллий мектеп мудирлери иле топлашув олып кечти. Топлашувда 8 мектепнинъ мудири, муфтий муавини Айдер Исмаилов, «Маарифчи» бирлешмесининъ реиси Сафуре Каджаметова, Тюркие Диянет ишлери Идареси координаторы Эмин Патан ве башкъа мусафирлер иштирак эттилер.
   Къырым мусульманларынынъ муфтиси хаджы Эмирали Аблаев топлашувнынъ макъсадыны «дин, тиль, медениет, эписи бизим миллий дегерлеримиздир, булар огърунда эль-эльге бир-биримизге ярдым этмелимиз» сёзлеринен изаатлады. Муфтий эфенди медреселерге энъ аз 2-шер талебе ёлланылмасыны истеди ве гъае илле де имам азырламакъ дегиль, динини бильген, тербиели ве федакяр, миллетининъ келеджегини тюшюнген несиль етиштирмек олгъаныны бильдирди.

«Къырымда Ислям медениетининъ эсаслары» дерсининъ мектеплерде окъутылмасы, эм халкъымыз, эм де мектеплер ичюн чокъ эмиетли олгъаныны ургъулагъан муфти «бу дерслер мунтазам ве кейфиетли суретте берильсе, оджаларнынъ ве мектеплернинъ итибары артар, динге дикъкъат этильсе, мектепте бильги, мувафакъиет ве низам юкселир», деди.