ХОШ КЕЛЬДИНЪ, РАМАЗАН! - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Среда

27

октября

21
Ребиу'ль-эвель
1443 | 2021
Утр.5:48
Вос.7:05
Обед.12:32
Пол.15:13
Веч.17:48
Ноч.19:06
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

ХОШ КЕЛЬДИНЪ, РАМАЗАН!

Опубликовано:

09.04.21 — ХОШ КЕЛЬДИНЪ, РАМАЗАН!

 

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى اُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ   فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

وَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

 

[Шехру Рамазане’ллези унзиле фихи’ль-Къуръану худель лин-наси ве бейинатим мине’ль-худа вель-фуркъан. Фемен шехиде минкуму’ш-шехра фель-ясумх.

Ве къале Расулюллах (с.а.с.): «Мен саме Рамазане иманен вехтисабен гъуфира леху ма текъаддеме мин зембих»].

 

Азиз мусульманлар!

Огюмиздеки апрель 12, базар эртеси куню ятсы намазындан сонъ къыладжагъымыз ильк теравих намазынен он бир айнынъ султаны – Рамазан айына иришкен оладжакъмыз. Шу гедже темчитке турып, оразагъа ниетленеджекмиз, берекет ве магъфирет мевсимине киреджекмиз, иншаллах.

Азиз муминлер!

Рамазан айы бир йыл боюнджа асретнен беклегенимиз рахмет айыдыр. Иман, ибадет, гузель ахлякъ, уммет шууры ве Ислям агъа-къардашлыгъы пекинкени истисна бир вакъыттыр. Муминнинъ бир тарафтан Раббинен олгъан багъыны, дигер тарафтан агъа-къардашларынен олгъан мунасебетлерини козьден кечиргени бир замандыр. Иште, бойле мубарек бир айгъа иришмекнинъ бергени хузурнен Пейгъамберимиз (с.а.с) асхабына бойле сесленген: «Рамазан айы сизге берекетинен кельди. Аллах бу айда сизни бай эте, шу себептен сизге рахмет эндире, хаталарны ёкъ эте, шу айда дуаларны къабул эте. Аллах Тааля ибадет ве хайыр меселесинде бир-биринъизнен ярыш этменъизге бакъа, ве мелеклерине къаршы сизнен гъурурлана. Бойле экен, эйилик ве хайырларнен Аллах Таалягъа озюнъизни косьтеринъиз. Рамазан айында Аллахнынъ рахметинден озюни махрум эткен кимсе – бахтсыз кимседир» (Хейсемий, «Меджмеу’з-зеваид», III, 344).

Къыйметли мусульманлар!

Рамазан – сабырлы ве къанааткяр алымызнен бизни такъвагъа ириштирген ораза ибадетининъ фарз этильгени айдыр. Хидает ве догъу ёл рехберимиз – Къуран-ы Керим эндирильмеге башлангъаны айдыр. Аллах бу хусусны бизлерге «Бакъара» суресининъ 185-инджи аетинде бойле бильдире: «Рамазан айы инсанларгъа ёл косьтериджи, догърунынъ ве догъруны эгриден айырувнынъ ачыкъ делиллери оларакъ, Къуран эндирильген айдыр. Айса, сизден Рамазан айына еткен, шу айда ораза тутсын».

Рамазан яз сонъунда ягъып, ер юзюни кир ве тоздан темизлеген кузь ягъмуры киби, муминлерни гунахлардан арындыргъан тёвбе айыдыр. Бу акъта Ресулюллах (с.а.с) бойле буюра: «Ким инанып ве къаршылыгъыны Аллахтан беклеп, Рамазан оразасыны тутса, кечкен гунахлары багъышланыр» (Бухарий, «Иман», 28).

Дегерли муминлер!

Рамазан-ы шериф омюримизнинъ энъ дегерли махсулат мевсими, эпимиз ичюн маддий ве маневий джеэттен озюмизни янъартув фырсатыдыр. Мусульманлар ичюн бир умют, эеджан ве уяныштыр. Инфакъ иле ёкъсулларнынъ, мухтаджларнынъ, кимсесизлернинъ хатырлангъаны ве къол узатылгъаны бир гонъюль сеферберлигидир. Рамазангъа иришип, онынъ къадирини ве къыйметини бильмеген киши, чокъ буюк бир хазинеден махрум къала!

Мухтерем муминлер!

Рамазаннынъ берекетинден файдаланайыкъ. Къуран айында юваларымызны ве гонъюллеримизни Къураннен гузеллештирейик. Мукъабеле адетимизге саип чыкъып, Пейгъамберимизнинъ суннетини яшатайыкъ. Джамилеримиздеки ифтарларгъа, ваазларгъа ве теравих намазларына бутюн аилемизнен къошулайыкъ. Зекят ве садакъаларымызнен мухтаджларнынъ, фукъарелернинъ юзлерини кульдюрейик. Пейгъамберимизнинъ ифадесинен, ильк геджесинден башлап, шейтанлар багълангъаны, джеэннем къапылары къапатылгъаны, дженнет къапылары ачылгъаны, сайысыз мумин атештен азат этильгени бу мубарек айны акъкъынен кечиргенлерден олайыкъ.

Шу мубарек мевсимде джамилеримиз, Ватанымыз, миллетимиз, мусульман уммети ве джумле инсанлыкъ ичюн дуа этейик.