Хаджылыкъ мевзусы балалар ичюн - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Среда

21

апреля

10
Рамазан
1442 | 2021
Утр.4:11
Вос.5:37
Обед.12:46
Пол.16:32
Веч.19:46
Ноч.21:12
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

Хаджылыкъ мевзусы балалар ичюн

Опубликовано:

Бильгенимиз киби, хаджылыкъ ибадети динимизнинъ беш шартындан биридир. Къамерий такъвимге коре, о, Зульхидждже айында керчеклеше. Хаджылыкь ибадети ерине кетирильген куньлернинъ бир къысымы Къурбан байрамына раст келе. Ве биз балаларымызны Рамазан айында ораза ибадетинен таныш этип, байрамгъа азырлагъанымыз киби, мубарек Къурбан байрамында да хаджылыкъ ве кьурбан ибадетлеринен оларны таныш этмек керекмиз.
Бу акъта базы тевсиелер бермек мумкюн:
Къамерий такъвимлерни къулланмакъ
Бала одасында диварнынь устюнде асылгъан ресим шекилинде айларнынъ сырасыны сейир этмек баланы пек меракъландыра биле. Зульхидждже айыны къырмызы ренкнен сызмакъ мумкюн. Бу айнынъ биринджи 10 куню не къадар ве не ичюн къыйметли олгъаныны сухбет вастасынен анълатмакь мумкюн.
«Зульхидждже» сёзюнинъ арифлерини кягъыттан кесип, фаркълы ренклернен бояламакь. Бу сёзнинъ янына кягъыттан 10 йылдызчыкъ кесип, япыштырмакъ мумкюн. Эр кунь бир йылдызчыкъны чыкъарып, сухбет япыла биле.

Сухбетлернинъ мевзулары:
1 кунь – хаджылыкь – Ислямнынъ 5-нджи шарты.
2 кунь – хаджылыкъ Арабистанда Мекке шеэринде япыла.
3 кунь – Аллаху Тааля бу куньлери муминлернинъ дуаларыны къабул эте.
4 кунь – Хаджер ве онынъ огълу Исмаил (алейхи’с-селям) акъкъында икяе анълатыла биле, меселя, баласына сув къыдыргъан Хаджернинъ Сафа ве Мерве тёпелери арасында чапмасы, ве шу арекетининъ хаджылыкъ эснасында япылгъан сай ибадетине кирмеси.
5 кунь – кичик Исмаилнинъ аягъы алтындан сув чокърагъы пейда ола. Онынъ ады – Зем-Зем. Муджизевий чокъракъ акъкъында сухбет.
6 кунь – Ибрахим (а.с.) ве Исмаилнен (а.с.) багълы олгъан «Къурбан» икяеси.
Исмаилнинъ (алейхи’с-селям) там теслимиет иле Аллах ёлунда къурбан кетмеге разы олмасы. Онынъ ве бабасынынъ ёлуна расткельген ве оларны ниетлеринден вазгечтирмеге тырышкъан Иблисни Ибрахим (алейхи’с-селям) таш атып къувды. Ве бу «таш атма» арекети де хаджылыкъ ибадетинде ер ала.
7 кунь – Аллаху Тааля Ибрахим ве Исмаил пейгъамберлернинь федакярлыгъыны кьабул этти ве огъланнынъ ерине къурбан чалмакъ ичюн бир къочкъар ёллады. Бойледже, бугунь де бугунь мусульман дюньясы Къурбан байрамы куньлеринде къой, эчки, сыгъыр, деве, киби айванларны къурбан чалалар.
8 кунь – Ибрахим (а.с.) ве Исмаил (а.с.) Кябени инша этмеси ве Хаджеру’ль-эсвед (къара таш) акъкъында икяе.
9 кунь – Арефе куню хаджылыкъта энъ муим ве буюк ибадет эда этиле. Арафат деген ерде япылгъан бутюн дуалар къабул этиле.
10 кунь – Байрам куню. Севинч, байрамлашма ве эдиелешме куню. Балаларнен берабер эвни яраштырмакъ, байрам мектюпчиклерини азырламакъ мумкюн.
Сухбетлер эснасында чокъча ресимлерни, хаджылыкъ фоторесимлерини кьулланмакъ гузельдир.
Къурбан не олгъаныны огренген сонъ, кягъыттан «къой» оюнджакъларыны япмакъ мумкюн.
Байрамдан эвель балаларнен берабер «Арафат» адында торт азырламакъ мумкюн.