Эски Къырымда имамлар ичюн семинар олып кечти (ВИДЕО) - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Суббота

04

декабря

29
Ребиу'ль-ахир
1443 | 2021
Утр.6:31
Вос.7:55
Обед.12:39
Пол.14:44
Веч.17:13
Ноч.18:36
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

Эски Къырымда имамлар ичюн семинар олып кечти (ВИДЕО)

Опубликовано:

Эски Къырым медресесинде Ислям Терек (Кировский) районы ве Кефе (Феодосия) шеэрининъ имамлары ичюн семинар олып кечти. Семинарнынъ модераторлары Къырым Муфтисининъ муавинлери Айдер Исмаилов, хаджы Энвер Ногъашев ве Муфтият азасы Руслан Абдуллаев олдылар.
Семинар девамында къырымтатарларнынъ урф-адетлери боюнджа дуа мерасимлернинъ кечирильмеси, имамларнынъ миллетке хызмет этмеси, халкъа ватанперверликни ашламасы меселелери бакъылып чыкъылды. Бундан да гъайры, имамларнынъ, дин джемиетлери азаларынынъ фаалиети, земаневий усуллар боюнджа чалышмалары, вазиетлерини инкишаф эттирмелери, бильгилерни зенгинлештирмелери акъкъында файдалы малюматлар берильди.
Семинарда иштирак эткен имамлар, дин джемиетлерининъ азалары алгъан малюматлардан мемнюн къалдылар ве илериде бойле семинарларнынъ даа сыкъ кечирильмесини риджа эттилер.
Къырым мусульманлары Муфтисининъ муавини Айдер Исмаилов семинарнынъ файдасы акъкъында айткъанда, Муфтиятнынъ даа бойле семинарларнынъ кечирильмесине азыр олгъаныны бильдирди. Айдер Исмаилов къайд этти ки, Къырымнынъ диггер кошелеринде де имамларымыз ве дин джемиетлерининъ азалары ичюн бойле тедбирлер кечирильмеси планлаштырыла.

КъМДИ матбуат хызмети