Балаларгъа диний бильгилерге меракъ ашламакъ - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Пн

24

января

21
Джумазие'ль-ахир 
1443 | 2022
Утр.6:40
Вос.8:01
Обед.13:00
Пол.15:18
Веч.17:50
Ноч.19:10
Времена намазов
Календарь 2022

Намаз

Балаларгъа диний бильгилерге меракъ ашламакъ

Опубликовано:

Бала инкишафында ве тербиесинде буюклерге ошамакъ истеги буюк эмиетни ташый. Айны бу себептен бала буюклерге бакъып, адым-адым юрьмеге, озю ашамагъа, лаф этмеге огрене. Яни балагъа бир шей ашлатмагъа истесек, биринджиден, озюмиз де бунъа уймакъ керекмиз. Ислям динимизге меракъ ве севги ашлайджакъ усулларнен таныш олмагъа девам этейик.
Ибадетлерге алыштырынъыз
Балачыкъларны намаз, ораза, хаджылыкъ ве дигер ибадетлернен меракълы бир оюн шекилинде таныштырмакъ мумкюн.
Кябенинъ, Месджид-и Небевийнинъ ресимлерине бакъып, я да хаджылыкъ акъкъында бир видео сейир этип, бу гузель ибадет акъкъында икяелерни анълатынъыз.
Намаз къылгъанда, балаларны янынъызгъа турмагъа тешвикъ этинъиз. Баланы меракъландырмакъ ичюн, онъа кичик намазлыкъны эдие этмек мумкюн. Ве, эльбетте, оларны буюклернен берабер къылгъан эр намазлары ичюн, даима макътамагъа унутманъыз.
Акъшамлары китап окъумакъ
Юкъугъа ятаджакъта, китап окъумакъны къоранта адетине чевирмек мумкюн. Бу – къорантанен берабер вакъыт кечирмек ве файдалы бильгилер алмакъ ичюн фырсаттыр. Балачыкълар бу дакъкъаларны пек севелер. Оларгъа Пейгъамберлер акъкъында икяелерни я да сахабелернинъ аятларыны окъумакъ мумкюн. Балалар Къуранда кечкен икяелерни де динълемеге пек севелер, меселя: «Асхаб-ы Кехф», «Зуль-Къарнейн» ве дигерлери.
Кичик яштаки балаларгъа шу икяелер пек саде ве къыскъа бир шекильде анълатылыр.
Эвлятларынъызгъа нумюне олунъыз!
Бутюн бу усулларнен берабер балаларгъа ана-бабасынынъ тесири буюк бир ер ала. Ана-бабалар балаларнынъ акъикъий мусульман олып осьмелерини истеселер, Ислям принциплери эсасында яшамакъ ве, бойледже, эвлятларына нумюне олмакъ кереклер.

ГУЛЬСУМ Ширинская