Ашуре куню - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Среда

26

января

23
Джумазие'ль-ахир 
1443 | 2022
Утр.6:39
Вос.7:59
Обед.13:01
Пол.15:20
Веч.17:52
Ноч.19:13
Времена намазов
Календарь 2022

Намаз

Ашуре куню

Опубликовано:

АШУРЕ КУНЮ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ

Бисмилляхир-рахманир-рахим.

(Вель-феджр. Ве леялин ашр).

Сайгъылы джемаат!

Юдже Мевлямыз бизге Куран-ы Керимде хабер берген дёрт харам айдан бири – ичинде Ашуре (Ашыр) куню олгъан Мухаррем айыдыр. Севимли Пейгъамберимиз (а.с.) бу ай акъкъында бойле буюргъан эди:

«Рамазан айындан сонъ тутулгъан энъ фазилетли ораза – Мухаррем айында тутулгъан оразадыр» (Муслим).

Бу мубарек айда ерлешкен Ашуре кунюнинъ эмиети акъкъында да пек чокъ хадис-и шериф бар. Бу хадислернинъ биринде Севимли Пейгъамберимиз (а.с.) бойле хабер берген эди:

«Аллаху Тааля Ашуре кунюни устюн къылды. Коклерни, ерни, дагъларны, денъизлерни, йылдызларны, Аршны, мелеклерни ве Адемни (а.с.) Ашуре куню яратты. Ибрахимнинъ (а.с.) дюньягъа кельмеси ве Немрутнынъ атешинден къуртулмасы Ашуре куню олды. Ибрахимге (а.с.) огълу ерине къочкъарны Юдже Аллах бу куньде эдие этти» (Табераний).

«Севимли Пейгъамберимиз (а.с.) Меккеден Мединеге хиджрет эткенде, Мединедеки ехудийлернинъ Ашуре куню ораза туткъанларыны корьди ве олардан не ичюн бу куньде ораза туткъанларыны сорады. Ехудийлер исе, Юдже Аллахнынъ бу куню Муса пейгъамбер вастасынен ехудийлерни фираундан ве онынъ зулюмындан къуртардыгъыны бильдирдилер. Пейгъамберимиз (а.с.) оларгъа:

«Мен Мусагъа (а.с.) сизден даа ляйыгъым», – деп буюрды (Бухарий, Муслим).

Урьметли диндашларым!

Бу куньде ораза тутмакъ Пейгъамберимизнинъ (а.с.) суннетидир. Бир хадис-и шерифте бу куньде ораза тутмакънынъ фазилети бойле анълатыла:

«Ашуре куню ораза туткъан кимсенинъ бир йыллыкъ гунахлары афу этилир» (Муслим, Тирмизий, Ахмед).

Амма садедже Ашуре кунюнде ораза тутмакъ мекрух сайылыр. Чюнки ехудийлер бир кунь ораза туталар. Бунынъ ичюн эки кунь ораза тутмакъ тевсие этиле. Пейгъамберимиз (а.с.) буны бир хадисинде бойле бильдире:

«Ашуре кунюнден бир кунь эвель, (я да) бир кунь сонърадан къошып, ораза тутунъыз» (Ахмед).

Ашуре кунюнинъ бир де Ислям тарихында сиясий бир тарафы бар. Бу мукъаддес куньде Азрет-и Пейгъамбернинъ (а.с.) севимли торуны Азрет-и Хусеин Кербеляда ольдюрильген эди. Кунюмизге къадар бу фаджиа унутылмады ве бир кунь мусульман дюньясы ичюн эм севинч куню, эм де аджджы кунь олып, къайд этильмекте. Юдже Аллахтан афу, магъфирет ве берекет тилеймиз.