Аллах къышны не гузель яратты! - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Пн

24

января

21
Джумазие'ль-ахир 
1443 | 2022
Утр.6:40
Вос.8:01
Обед.13:00
Пол.15:18
Веч.17:50
Ноч.19:10
Времена намазов
Календарь 2022

Намаз

Аллах къышны не гузель яратты!

Опубликовано:

Къыш татиллери девамында балаларнен эгленмек ичюн меракълы фикир теклиф этемиз. Къыш къарлы олмаса, биз къыш муитини озь эллеримизнен япа билемиз!
Дёрт мевсимден бири олгъан къыш озь гузелликлеринен бизни къувандыра. Гузелликлернинъ яратыджысы да, эльбетте, Аллаху Таалядыр.
Юзюнъизге энген эр бир къар данеси, пенджерелерни яраштыргъан муджизевий орьнеклер, темиз ве тазе ава – бунынъ эписи Аллахнынъ аляметиндендир.
Келинъиз, берабер шу гузель мевсимни ифаде этеджек бир сувенир япайыкъ.
Керекли мальземелер:
1. Банка (къапакъ иле),
2. Пенопласт,
3. Туткъал,
4. Леска,
5. Шекер,
6. Ине.
Банканынъ къапагъыны истегенинъиз ренкте бояламакъ мумкюн. Бир къач пенопласт данечигини иненен йипке (лескагъа) кечиремиз. Бу шекильде бир къач йипни азырлаймыз. Банканынъ тюбюни шекернен толдурамыз. Ичине де кучюк оюнджакъларны ерлештиремиз (терек я да айванчыкъ ола биле). Эвельден азырлангъан йиплерни къапакънынъ ич тарафына туткъалнен япыштырамыз. Банка къапалгъанда, шу пенопластнен йиплери къар ягъгъаныны ифаде этип, асылып тураджакълар.
Сувениримиз азыр!

 

Гульсум ШИРИНСКАЯ