Аллах – адильдир. «Эль-Адль» - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Пн

24

января

21
Джумазие'ль-ахир 
1443 | 2022
Утр.6:40
Вос.8:01
Обед.13:00
Пол.15:18
Веч.17:50
Ноч.19:10
Времена намазов
Календарь 2022

Намаз

Аллах – адильдир. «Эль-Адль»

Опубликовано:

 

Балачыкъларнынъ: «Аллах насылдыр?» суалине джевап тапмакъ ичюн, оларны Аллахнынъ адларынен таныштырмакъ гузельдир. Чюнки Аллах-нынъ эр бир ады Онынъ сыфатларыны анълата.
Аллахнынъ гузель сыфатларындан бири – адалеттир. Бойле бир чизги инсанларгъа да мевджут, амма Аллах акъкъында айткъанда, «Аллах – адильдир», деп айтамыз. Онынъ 99 адларындан бири – «эль-Адль».

Къуран-ы Керимнинъ бир къач аетлеринде тамам шу сыфат анълатылмакъта.
«…Раббинъ ич кимсеге зулюм этмез (адалетсиз давранмаз)» («Кехф» суреси, 18/49 ает)
«Шубе ёкътыр ки, Аллах зерре къадар акъсызлыкъ этмез…» («Ниса» суреси, 4/40 ает)
«Шубесиз ки, Аллах инсанларгъа зулюм этмез, амма инсан озюне зулюм этебилир» («Юнус» суреси, 10/44 ает).
Шу аетлерден анълашыла ки, Аллах, ким не акъ эткен олса, оны къаршылыкъ оларакъ береджектир.

Биз бу дюньяда яхшы амеллерни япып, чокъча севап къазанмакъ керек-миз. Ахиретте де эр шей ольчюленир ве Юдже Аллах онъа коре адалетли давранаджакътыр.
Куньделик аятымызда бир шей чекеджек олсакъ, теразени къулланамыз. Онынъ ичюн балаларнынъ зеининде шу «адалет» сыфаты даа яхшы къалмасы ичюн, оларнен берабер бир теразе яп-макъ мумкюн.

Теразени япмакъ ичюн бизге невбеттеки алетлер керек:
– 2 серник къутусы;
– 1 дондурма таячыгъы;
– йип
Биринджиден, 2 серник къутусынынъ къапакъларыны чыкъарып, тек ичини къалдырамыз. Дондурма таячыгъыны алып, эки тарафтан тешичиклер япамыз (мында къалын ине, я да мызракъ (шило) къуланмагъа мумкюн). Эр бир серник къутусында да 4 кошеден тешиклерни къалдырамыз. Шу тешиклерден йипни кечирип, теразеге бир шекиль беремиз.
Тераземиз азыр!