Акъмесджитте Къуран окъув курслары екюнленди - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Вс

28

ноября

23
Ребиу'ль-ахир
1443 | 2021
Утр.6:25
Вос.7:48
Обед.12:36
Пол.14:46
Веч.17:15
Ноч.18:38
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

Акъмесджитте Къуран окъув курслары екюнленди

Опубликовано:

Къырым мусульманлары диний идаресининъ тешеббюси иле Акъмесджит шеэрининъ Сейит Сеттар джамиси янында огълан ве къыз балалар ичюн 2 ай девамында алып барылгъан Къуранны окъув ве диннинъ темеллерини огренюв курслары сонъуна етти. 28 июльде бу мунасебет иле тантаналы мерасим олып кечти. Бу эки ай девамында динимизнинъ эсасларыны, Къуран окъувыны огренген балачыкълар шенъленип, шиирлер окъуды,иляхийлер йырлады, санада бир левха нумайыш эттилер. Бу тедбир черчивесинде яш талебелер арасында эки категорияда ярыш кечирильди. Балалар Къуран окъувында ве Джами макетлери иле диний символлар ярышында фааль иштирак эттилер. Къуран-ы Керим боюнджа ярышта биринджи ерни Фатима Исмаилова, экинджи ерни Алие Исмаилова, учюнджи ерни Сафие Келямова, дёртюнджи ерни исе, Мемет Баиров алдылар. Джами макетлери иле диний символлар ярышында биринджи ерни Фериде Месудова, экинджи ерни Лейля Келямова, учюнджи ерни де Абдуллах Джемилов къазандылар.
Тедбирнинъ сонъунда чыкъыш эткен Муфтиятнынъ векили Къырым мусульманлары диний идареси адындан балаларгъа, оларнынъ ана-бабаларгъа, оджаларгъа, хызмети кечкенлерге ве маддий ярдымны косьтерген Тюркие Диянет идаресине тешеккюрлерини бильдирди.
Балаларымызгъа динимизнинъ темель бильгилерини ве Ислям медениетини ашлагъан бойле курс ве ярышларнынъ даа зияде олмасыны джан-юректен истеп, эр бир дин джемиетимизнинъ бойле тешеббюслерден ильхам алмасыны умют этемиз.