Муфти джами - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Суббота

22

января

19
Джумазие'ль-ахир 
1443 | 2022
Утр.6:42
Вос.8:03
Обед.13:00
Пол.15:15
Веч.17:47
Ноч.19:08
Времена намазов
Календарь 2022

Намаз

Муфти джами

Опубликовано:

Кефе шеэринде ерлешкен Муфти джами, Кефе шеэринде ве онынъ дживарында эски заманлардан сакъланып къалгъан екяне мусульман диний бинасыдыр. Джами, 1630-нджы сенелери къурулып, бозулувлар корьди, гъайрыдан тикленильди, бугунь озь асыл джами вазифесини эда эте.
Эвельки заманларда Кефе шеэрини орта асырдаки Истанбулнен къыяслай эдилер. Истанбулнынъ тесири джамининъ мимарджылыкъ услюбинде де озь ерини тапты. Джами Истанбул джамилерине бенъзетилип къурулды. Онынъ къурулывы 1630 сенеси екюнленди. Фаркълы себеплерден отьрю бина дефаларджа реставрациядан кечип, озь асыл корюнишини джойды, амма джами къуббеси ве минареси XVII асырдан аман-аман денъишмеди десек, янълыш олмаз.
Къуббеден гъайры, джами гъает къалын таш диварлары ве он эки ханели бинасынен айырылып тура. Ышыкъ ичери, эки къатында да олгъан пенджерелерден тюше. Бинанынъ гъарбий тарафындан секизханели минаре ерлеше. XVII-XVIII асырлары джамининъ огюнде диний эрбапларнынъ дефин этильген дюрбе бар эди, шимдики куньде исе, онынъ изи корюнмей, ялынъыз эски тёшеме ёл аляметлери ве тюрк амамынынъ къалымтылары къалды.
Джамининъ учь кириши бар, ичиндеки мейданлыгъы 40 квадрат метрни тешкиль эте, ичинде исе, къадимий орьнеклернинъ базы парчаларыны корьмек мумкюн.
1975 сенеси джами бинасы буюк реставрациядан кечти ве бир сыра бозукълыкълар, чатлакълар ёкъ этильди. 1998 сенесинден башлап, Муфти джамиде джума намазлары кечириле ве мезкюр джами Кефе шеэрининъ эсас мусульман ибадетханеси сайыла.

АЛИЕ Сеферша