Вторник

25

июня

21
Шавваль
1440 | 2019
Утр.2:50
Вос.4:47
Обед.12:50
Пол.16:55
Веч.20:44
Ноч.22:41
Времена намазов
Календари 2019г

Намаз

Издания Галерея

УЧЬ АЙЛАР

Опубликовано: 16 Март, 2018

УЧЬ АЙЛАР

بِسْــــــــــــــــــمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ

[Бисмилляхир-рахманир-рахим. Инне иддетеш-шухури инделлахисна ашера шехран фи китабилляхи евме халякъас-семавати вель-эрда минха эрбеатун хурум].

Сайгъылы джемаат!

Ахыр замангъа якъынлаштыкъ, вакъыт даа да тезлешти, омюримиз насыл тез келип-кечкенини дуймай къаламыз. Вакъыт, санки къылыч киби, омюримизден даима бир парча кесип, бизлерни олюмге даа зияде якъынлаштыра. Даа якъында Рамазан айыны озгъаргъан эдик, амма козюмизни ачып къапаткъанджа, бир бакъсакъ – кене Рамазан айынынъ хаберджилери олгъан мубарек Реджеп ве Шабан айларына киргенмиз.

Иште, бу мубарек айлар къапуларымызгъа келип, бизлерге мубарек Рамазан оразасы якъынлашкъанындан хабер берелер. Олар санки бизлерни Рамазан оразасына азырлагъанлары киби, нефислеримизни ве беденлеримизни маддий ве маневий кирлерден темизлевимизни истейлер. Насыл бир фарз намазынынъ башында, о фарзгъа азырлыкъ олсун деп, суннет намазы кельген олса, Реджеп ве Шабан айлары да, санки Рамазан айына бир азырлыкъ олып келелер. Бунынъ ичюн эр кес Реджеп ве Шабан айларында ораза тутып, озюни Рамазан айына азырламасы керек. Пейгъамбер Эфендимиз де (с.а.в.) бу айларны бус-бутюн оразанен кечирмесе де, кучю еткени къадар чокъча ораза тутмагъа тырыша эди. Азрет-и Айше анамыз ривает эткени киби:

«Пейгъамбер (с.а.в.) Шабан айынынъ буюк бир къысмыны оразанен кечире эди» (Муслим).

Бойлеликнен Пейгъамберимиз (с.а.в.) озюни маддий ве маневий олуп Рамазан айына азырлай эди. Кумерде кучю еттиги къадар бу айларны бус-бутюн оразанен кечирмеге чалыша эди, атта сахабелер; «гъалиба бу айда ара бермийджек», деп тюшунур эдилер. Чюнким ораза, Шейтаннынъ весвесесине къаршы бир къалкъандыр, гюнахларгъа кеффареттир, къасталыкъларгъа шифадыр ве энъ онемлиси ахирет ичюн пек онемли ятырымдыр.

Азиз джемаат!

Аллахнынъ дюнья ве семаларны яраткъанындан берли айларнынъ сайысы он экидир ве бу айлар арасында мубарек айлар, куньлер ве анлар бар. Юдже Раббимиз хутбе башында окъугъаным ает-и керимеде бойле буюра:

«Догърусы, айларнынъ сайысы, коклерни ве ерни яраткъан кунюнден берли, Аллахнынъ китабында он экидир. Иште, буларнынъ дёртю харам (айларыдыр)» («Тёвбе» суреси, 36-нджы ает).

Иште, бу айлар – Зилькаде, Зильхидждже, Мухаррем ве Реджептир. Бу мукъаддес айлар, харам айларыдыр. Яни, бу айларда дженк этмек, къан тёкмек, зулум япмакъ харамдыр. Бу мукъаддес айлардан бириси олгъан Реджеп айына киремиз. Бунун ичюн къардашлар арасындаки мунасебетлерге, акъ ве укъукъларгъа даада зияде риает этийик. Чюнким япылгъан гюнахлар бу харам айларында дагъа да агъырлаша. Бу айларны зикир, тефеккюр ве илим меджлислеринде кечирейик. Чюнким бойле меджлислер мелеклернен чевреленгендир ве анда булунгъан эр бир инсангъа савап бардыр. Аллахнынъ ризасы, Оны чокъча анъгъан кимселер ичюндир. Бу айларда даа зияде дуалар этип, Раббимизге ялварайыкъ ве гунахларымызнынъ багъышланмасыны тилейик. Чюнки О, чокъ багъышлайыджы ве чокъ мерхамет этиджидир. Техеджджуд намазларына турып, геджелерни ибадетнен кечирейик. Вакътымызны Къуран окъумакъ ве огренмек ичюн харджайыкъ ки, Рамазан айында озь кучюмизнен хатим япа билейик. Иште ким буларны япып Рамазангъа озюни азырласа, Рамазан айы хайыр ве берекетнен кечер. Ким исе озюни азырламаса, онун ичюн Рамазан айы бирден келер ве агъыр корюнир. Бунун ичюн дуа силяларымызнен силянайыкъ ве бу айларнын хайыр ве берекетнен кечмесини тилеп, Пейгъамберимизнинъ (с.а.в.) бу дуасыны да тиллеримизде, зикир киби, тутайыкъ:

«Аллахым! Реджеп ве Шабанны бизлер ичюн мубарек эт ве бизлерни Рамазан айына къавуштыр» (Ахмед бин Ханбель).

Реджеп ве Шабан айларыныз хайырлы ве мубарек олсун, Рамазан айына да берекетнен къавушмагъа насиб олсун.