Пятница

16

ноября

7
Рабиуль - авваль
1440 | 2018
Утр.6:12
Вос.7:32
Обед.12:33
Пол.14:54
Веч.17:24
Ноч.18:44
Времена намазов
Календари 2018г

Намаз

Издания Галерея

Риторика

Опубликовано: 6 Июль, 2016

Хитабет (риторика) – инсаннынъ ер юзюнде яшамагъа башлагъан куньден итибарен девам этип кельген джемаат къаршысында гузель сёз сёйлев санатыдыр.

Китап, Къырым мусульманлары диний идареси тарафындан медресе талебелери, имамлар ве Хитабет ильмининъ эсасларынен танышмагъа истеген ватандашларымыз ичюн тевсие этиле.

© ДУМК. 2013.
© Изд. «ТЕРДЖИМАН»  2013.